Project Management:
Realizacje w formule „pod klucz”, dostawy urządzeń zarządzanie jakością, kontrola przebiegu wg modelu 4D, etc.

Engineering:
Projekty koncepcyjne i podstawowe, pozwolenia, projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze i warsztatowe, dokumentacja eksploatacyjna, etc

Procurement:
Zarządzanie procesem zakupowym, finansowanie, akcje ofertowe, specyfikacje techniczne, analizy ofert, rekomendacje zakupowe, logistyka, magazyn, etc

Construction:

Commissioning:
Prace montażowe, nadzór autorski (STO – Site Technical Office), instrukcje rozruchowe i rozruch, próby, pomiary parametrów gwarantowanych, opracowanie instrukcji stanowiskowych, szkolenie personelu, obsługa gwarancyjna, serwis

Część technologiczna:
Przenośniki taśmowe, wózki wygarniające, przesiewacze, układy redukcji zapylenia, przenośniki kubełkowe, przenośniki kieszeniowe, układy kruszenia, wygarniacze zbiornikowe, zbiorniki stalowe, próbobiernie, zasuwy, konstrukcje wsporcze, transport pneumatyczny, rurociągi, instalacje odpopielania i odżużlania

Część elektryczna:
Rozdzielnie, akumulatorownie, stacje transformatorowe dla części technologicznej i nietechnologicznej, oświetlenie podstawowe, awaryjne i ucieczkowe

Część AKPiA:
PLC, stacje inżynierskie, kompletne oprogramowanie systemów, DCS dla części technologicznej

Część budowlana:
Roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje stalowe, stropy żelbetowe w budynkach, obudowy ścian

Część instalacyjna:
HVAC, woda zmywna, instalacje odkurzania, instalacje sanitarne, kanalizacjaSiedziba firmy
EPC Projekt S.A.
ul. Przemysłowa 25A
97-300 Piotrków Trybunalski

Sekretariat:
Tel.: +48 735 000 280
sekretariat@epcprojekt.pl 

Dział Techniczno-Handlowy
Tomasz Szczechowski
Dyrektor techniczny
Tel.: +48 606 791 240
tomasz.szczechowski@epcprojekt.pl 

Dział Zakupów
Katarzyna Szczypińska
Kierownik ds. Zakupów
Tel.: +48 532 868 976
katarzyna.szczypinska@epcprojekt.pl

Dział Produkcji
Andrzej Wędzonka
Kierownik Produkcji 
Tel.: +48 696 138 456
andrzej.wedzonka@epcprojekt.pl


Klauzula RODO

EPC PROJEKT S.A.

ul. Przemysłowa 25A
97-300 Piotrków Trybunalski
biuro@epcprojekt.pl

EPC Projekt S.A. wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000520330, NIP 8952033985, REGON: 022476501,
Kapitał zakładowy: 300 000 PLN wpłacony w całości, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Przemysłowa 25A, e-mail: biuro@epcprojekt.pl

Prawa autorskie © 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.