NASZA OFERTA

Naszym klientom oferujemy przede wszystkim fachową wiedzę i pomoc przy rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z funkcjonowaniem zakładu, instalacji czy poszczególnych urządzeń. Jesteśmy grupą projektantów i inżynierów, którzy gotowi są doradzić, zaprojektować oraz wykonać linie technologiczne oraz urządzenia tak by maksymalnie i efektywnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę. Jesteśmy firmą , która zadba o inwestycję od projektu i wszelkich pozwoleń po uruchomienie i serwis działając w formule „pod-klucz”.

 

Twój problem czy koncepcja jest naszym wyzwaniem!

CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA:
 • przenośniki taśmowe,
 • wózki wygarniające,
 • przesiewacze,
 • układy redukcji zapylenia,
 • przenośniki kubełkowe,
 • przenośniki kieszeniowe,
 • układy kruszenia,
 • wygarniacze zbiornikowe,
 • zbiorniki stalowe,
 • próbobiernie,
 • zasuwy,
 • konstrukcje wsporcze,
 • transport pneumatyczny,
 • rurociągi,
 • instalacje odpopielania i odżużlania,
 • oraz pozostałe konstrukcje stalowe.

 

CZĘŚĆ AKPIA:
 • PLC,
 • stacje inżynierskie,
 • kompletne oprogramowanie systemów,
 • DCS dla części technologicznej.
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA:
 • rozdzielnie,
 • akumulatorownie,
 • stacje transformatorowe dla części technologicznej i nie technologicznej,
 • oświetlenie podstawowe,
 • awaryjne i ucieczkowe.

 

CZĘŚĆ BUDOWLANA:
 • roboty ziemne,
 • fundamenty,
 • konstrukcje stalowe,
 • stropy żelbetowe w budynkach,
 • obudowy ścian.

 

CZĘŚĆ INSTALACYJNA:
 • HVAC,
 • woda zmywna,
 • instalacje odkurzania,
 • instalacje sanitarne,
 • kanalizacja.