Podstawowymi obszarami działalności spółki są wszelkiego typu urządzenia transportu ciągłego, systemy, reagenty oraz spawane konstrukcje stalowe małych i dużych gabarytów.

 

URZĄDZENIA TRANSPORTU CIĄGŁEGO:

Nasza działalność w obszarze urządzeń transportu ciągłego obejmuje m.in. takie urządzenia jak przenośniki taśmowe,
kubełkowe, systemy pneumatyczne, przesiewacze i wiele innych. Jesteśmy gotowi zaprojektować, zmodyfikować czy poprawić funkcjonowanie przedmiotowych urządzeń i linii technologicznych w taki sposób by jak najefektywniej wykorzystać zarówno miejsce jak i cały proces produkcyjny jaki znajduje się na obiekcie. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam być ekspertem jeśli chodzi o szerokorozumiany zakres transportu ciągłego, w którego skład wchodzą m.in. przenośniki taśmowe itp.

SYSTEMY

AKPiA – czyli aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka to nic innego jak
pełen zakres usług związanych z instalacjami wszelkiego typu układów do kontroli i pomiarów na urządzeniach oraz na liniach technologicznych, które projektujemy i wykonujemy zgodnie z życzeniem klienta. Dobór odpowiednich akcesoriów gwarantuje niezawodną pracę oraz pełny nadzór nad procesem.

DCS – są to rozproszone systemy sterowania (ang. distributed control system) stosowane głównie na dużych obiektach takich jak elektrownie, elektrociepłownie, huty, cementownie czy przemysł chemiczny, gdzie jak sama nazwa mówi, ich rozproszenie na znacznym obszarze musi być w pewien sposób zebrane do jednej stacji operatorskiej zwanej DCSem. EPC Projekt zajmuje się opracowywaniem, przygotowaniem i uruchomieniami takich stacji w zależności od potrzeb. Przygotowujemy projekty stacji w taki sposób by były one jak najbardziej czytelne i nieskomplikowane w swojej obsłudze.

PLC – programowalny sterownik logiczny (ang. programmable logic controller). Tego typu sterowniki stosujemy na obiektach lokalnie. Mają one za zadanie sterować pracą danego urządzenia czy maszyny poprzez odpowiednio zaprojektowany i zaprogramowany algorytm.
Nasi automatycy służą pomocą w przeprogramowaniu istniejących systemów lub założeniu całkowicie nowego układu w celu optymalizacji procesów.

HVAC – (ang. heating, ventilation, air conditioning) prócz systemów elektronicznego sterowania procesami w naszej ofercie znajdują się również usługi związane z ogrzewaniem, wentylacją oraz klimatyzacją obiektów. Decydując się zatem na inwestycję my jako EPC Projekt jesteśmy gotowi zadbać o to by cały projekt był komplementarny i miał dobry klimat 😊.

REAGENTY

oferujemy urządzenia typu RSM do precyzyjnego podawania chemii w celu usuwania metali ciężkich ze spalin. W związku z ochroną środowiska i tym samym śrubowanymi normami zanieczyszczenia powietrza nakładanymi przez instytucje unijne jesteśmy gotowi zmodyfikować i przygotować daną instalację na obiekcie w taki sposób by mogła ona spełnić te wymagania.
Wraz z naszymi urządzeniami oferujemy stałą dostawę reagentów czyli substancji chemicznych o odpowiednim składzie, które w połączeniu z precyzją dozowania naszego autorskiego systemu RSM600 pozwolą w znacznym stopniu zredukować do wymaganego normami poziomu, niepożądane pierwiastki takie jak np. rtęć.

KONSTRUKCJE STALOWE

nasz zakres działalności w dużej mierze obejmuje również wykonawstwo konstrukcji stalowy, mało i wielkogabarytowych zarówno wg naszego projektu jak i bazując na powierzonej dokumentacji technicznej klienta.
Posiadane certyfikaty jak również doświadczona kadra pracownicza jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymaganym konstrukcjom, które zażyczy sobie klient.